Vi värnar om dina personuppgifter

Personuppgiftspolicy

Samtycke om behandling av personuppgifter (GDPR). Inskinity, följer Dataskyddsförordningen och annan gällande integritetslagstiftning. De personuppgifter som Inskinity kan komma att behandla e-postadresser, telefonnummer eller andra uppgifter såsom Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som kund. Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras var vänlig meddela Inskinity. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas eller begära att vissa av uppgifterna raderas. Du har rätt att skriftligen återkalla detta samtycke.