• Behandlingar
  • Aktuellt
  • Om oss

Så här går det till

Ed quundig natius, ut dolorer eceperios magnihiciet quaspicide plaut reic to te volorum explabo riostem oluptas videbit ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandis apereictur, sit eum hitaepe rferiorepe qui. Ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandis apereictur, sit eum hitaepe rferiorepe qui.

Så här går det till

Ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandis apereictur, sit eum hitaepe rferiorepe qui. Ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandi apereictur, sit eum hitawepe rferiorepe qui.

Vi värnar om dina personuppgifter

Personuppgiftspolicy

Samtycke om behandling av personuppgifter (GDPR). Inskinity, följer Dataskyddsförordningen och annan gällande integritetslagstiftning. De personuppgifter som Inskinity kan komma att behandla e-postadresser, telefonnummer eller andra uppgifter såsom Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som kund. Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras var vänlig meddela Inskinity. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas eller begära att vissa av uppgifterna raderas. Du har rätt att skriftligen återkalla detta samtycke.