• Behandlingar
  • Aktuellt
  • Om oss

Så här går det till

Ed quundig natius, ut dolorer eceperios magnihiciet quaspicide plaut reic to te volorum explabo riostem oluptas videbit ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandis apereictur, sit eum hitaepe rferiorepe qui. Ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandis apereictur, sit eum hitaepe rferiorepe qui.

Så här går det till

Ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandis apereictur, sit eum hitaepe rferiorepe qui. Ecestrum et eat volupta ab is dicatiis endaest fugiasi tatempo rescimus rae eum etur. Epratet et, sandi apereictur, sit eum hitawepe rferiorepe qui.

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy DC Hud och Inskinity

Hudläkarmottagningarna, som drivs av Diagnostiskt Centrum Hud (DCH) och Inskinity (tidigare Estetiskt Hudläkarcentrum), under namnet Inskinity, har idag cirka 100 medarbetare fördelade på kliniker i Sveriges tre största regioner. Den absoluta majoriteten av oss jobbar direkt med patienterna och alla är en del av helheten och kan därmed ses som ambassadörer för DCH/Inskinity. Vi månar om såväl hög medicinsk kvalitet som utmärkt service och bemötande. Vi vill ha både nöjda kunder och medarbetare! Därför har vi tagit fram denna Verksamhetspolicy som ska ge en övergripande beskrivning av vilka vi är och vad vi står för. Policyn kan ses som ett stöd för en uppförandekod internt och samtidigt utgöra ett samlat löfte vi ger till alla omkring oss.
Diagnostik, patientinformation, behandling och rekommendationer om hudvårdsprodukter är det vi kallar ”Hela huden”-konceptet.

Vårt löfte är att stå för

1. Kvalitet

Med vår stora samlade specialistläkarkompetens och ett bra samarbetsklimat säkerställs vård av högsta kvalitet. Alla roller och individer inom DCH/EHLC är viktiga för att vi ska uppnå denna höga kvalitet. Viktigt är också ett gott samarbete, med respekt och lyhördhet för varandra, och en strävan efter ett kontinuerligt lärande. Vi kan lära oss både av misstag och av goda exempel – och vi ska vara generösa med att dela med oss av både och. Genom att göra det kan vi arbeta ständiga förbättringar utifrån mätbara mål avseende kvalitet.

2. Trygghet

Att vi alla agerar professionellt i våra olika roller skapar trovärdighet och inger förtroende. Tillsammans med den höga kvaliteten skapar det en trygg och säker vård. Hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö skapar en trygghet för oss alla. Vi lovar också, genom att arbeta utifrån en god etik, hushålla med våra gemensamma pengar och resurser, inklusive skattebetalarnas pengar, genom att inte under- eller överdiagnostisera, under- eller överbehandla. Detta gäller oavsett vem som betalar för vården.

3. Engagemang

Alla inom DCH/EHLC är viktiga! Genom engagemang och delaktighet och en hög servicekänsla bidrar vi alla till de positiva upplevelser som ger nöjda patienter. För alla gäller därför att alltid ha ett trevligt bemötande - mot alla. Att vi har ett gemensamt intranät ger ökad chans till förståelse för, och insyn i, hela verksameheten och dess rutiner och utvecklingsprojekt. Genom denna delaktighet skapas förutsättningar för att alla ska kunna känna sig trygga i att engagerat kunna arbeta mot samma mål.

4. Innovation

Vi vill vara en lärande organisation, vilket ökar våra kunskaper och förmågor att ta hand om dagens patienter på bästa, säkraste och effektivaste sätten. Vårt löfte till framtidens patienter är att vi genom forskning och innovation strävar efter att bygga ny kunskap och nya produkter. Undervisning av studenter och kollegor bidrar till att våra kunskaper och förmågor sprids till fler, vilket kommer till nytta för både dagens och framtidens patienter.